Công bố kết quả Ashui Awards 2016

Chiều ngày cuối cùng của năm, 31/12/2016, Ashui Awards 2016 đã công bố kết quả bình chọn các danh hiệu “Kiến trúc sư của Năm”, “Công trình của Năm”, “Nhà thầu của Năm”, “Chủ đầu tư của Năm”, và “Hãng Kỹ thuật của Năm”. (tiếng Anh: Architect of the Year, Building of the Year, Contractor of the Year, Developer of the Year). Kết quả dựa trên bình chọn của cộng đồng (50%) và của Hội đồng tuyển chọn (50%). Theo đó, với 33,5% số phiếu bình chọn, KTS Nguyễn Hoàng…

Read More